Lars Testblogg

Jag har arbetat inom IT sedan 1994 inom varierande områden; radio, integration/utveckling, teknisk systemförvaltning och test. Sedan 2009 är jag helt specialiserad inom test- och testledning. Här skriver jag om praktiska erfarenheter från arbetslivet som testare och testledare.