Luftvärmepumpdata

Detta är en testsida med realtidsinformation från luftvärmepump NIBE F370.
Loggningsutrustning från Loggamera.

Varmvattentemperatur: 51°C
Framledningtemp: 48°C
Returledningstemp: 41.3°C
Förångare: 3.8°C

Avluft ut från VP: 4.7°C

Tempgivare ute: -2.3°C
Loggtid: 2017-10-20T01:24:00Z