Luftvärmepumpdata

Detta är en testsida med realtidsinformation från luftvärmepump NIBE F370.
Loggningsutrustning från Loggamera.

Varmvattentemperatur: 47.7°C
Framledningtemp: 42.4°C
Returledningstemp: 39°C
Förångare: 1.4°C

Avluft ut från VP: 2.1°C

Tempgivare ute: 1.3°C
Loggtid: 2017-12-15T00:23:00Z