Luftvärmepumpdata

Detta är en testsida med realtidsinformation från luftvärmepump NIBE F370.
Loggningsutrustning från Loggamera.

Varmvattentemperatur: 48.8°C
Framledningtemp: 42.6°C
Returledningstemp: 39°C
Förångare: 0.1°C

Avluft ut från VP: 0.8°C

Tempgivare ute: -2.1°C
Loggtid: 2018-03-19T00:56:00Z