Kategorier
Amateur Radio

Moxon Dual Band VHF/UHF portable satellite antenna

Built one in May 2020. See this article on AMSAT-SM web.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *