Kategorier
Amateur Radio

New UHF SatNOGS antenna direction

2021-12-14: Move direction to south

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *