Kategorier
Amateur Radio

12h of WSPR with Skyloop antenna

Results from a 12 hour WSPR night test with new 80 meter Skyloop antenna. Transmitter Zachtek Desktop 200 mWatt. 336 unique spotters on 80, 40, 20 and 15 meter band.

Test started 17.00 UTC and ended 05.00 UTC.

80 meter band (3.5 MHz)
40 meter band (7 MHz)
20 meter band (14 MHz)
15 meter band (21 MHz)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *