Kategorier
Amateur Radio

HF dipoles for 15m and 20m

Made some small HF-dipoles for portable operation. Very light, easy to setup.

  • Small plastic enclosure
  • BNC connector
  • Light wire from Sotabeams
  • Perfect SWR – no tuning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *