Kategorier
Amateur Radio

IC-705 operation and satellite memories

Please see the following posts at AMSAT-SM about IC-705 satellit operation and memory files/settings:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *