Kategorier
Amateur Radio

First QO-100 QSO April 2024

Today 12 April 2024 I made my first QO-100 QSOs via FT8 and FT4 with the SatRover transverter in the garden outside our house. I got a small pile-up!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *