Kategorier
Amateur Radio

New mount of ADSB antenna

The ADSB GP is now mounted at a new side mount:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *