Kategorier
Amateur Radio

ADS-B flygplansdata med Raspberry Pi 3

RaspberryPi with Airspy
RaspberryPi with Airspy

Under augusti 2016 har jag satt upp en ADS-B mottagare (flygplansdata) med en Raspberry Pi 3, Airspy Mini och Virtual Radar. Läs mer här.

Kategorier
Amateur Radio

Besök från KTH MIST-projekt

Jag har haft besök från KTHs MIST-projekt. Läs mer här:

https://mistsatellite.wordpress.com/2016/02/07/learning-about-ground-stations/

 

Kategorier
Amateur Radio

Ny antenninstallation september 2015

Se min sida runt amatörradio.

Kategorier
Amateur Radio

Ny antenn oktober 2014

Antenn oktober 2014
Antenn oktober 2014

Idag (1/10 2014) fick jag upp en ny antenn för satellitmottagning.
Närbild nedan, där syns även pre-amp:en.

SM0TGU_antenninstallation_2_141001

Kategorier
Amateur Radio

Antennarbete

Har förbättrad antenninstallationen hemma. Mottagarantennen för satellit sitter högst upp på 3 meter maströr och väderstationen på en uteliggare.

Antenninstallation
Antenninstallation